Νόμοι & Νομοσχέδια

Τα εμπορικά καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργήσουν τις ακόλουθες Κυριακές του 2017:

  • 15 Ιανουαρίου

  •   9 Απριλίου

  •   7 Μαΐου

  • 16 Ιουλίου

  •   5 Νοεμβρίου

  • 10 Δεκεμβρίου

  • 17 Δεκεμβρίου

© 2019 by admore