Έρευνα

Το 2010, ο Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς, διεξήγαγε έρευνα στα εμπορικά καταστήματα της Κηφισιάς, με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις, αλλά και τα προβλήματα των καταστηματαρχών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ ενδιαφέροντα και το Δ.Σ. έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται λύσης για την αντιμετώπισή τους.

Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες, που θα κρατήσουν τον Κηφισιώτη στην Κηφισιά, αλλά και θα προσελκύσουν και άλλους καταναλωτές από τους όμορους Δήμους.

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να την μελετήσετε στους παρακάτω συνδέσμους.

© 2019 by admore